Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
302
lak gebruikt. De naald, die zich bij de andere proef nega-
tief electrisch vertoonde, heeft thans positive eleetrieiteit. In
den zelfden electroskoop, die te voren zijne positive eleetriei-
teit verried, komt thans de negative te voorschijn.
Ook in niet geleiders worden door de nabijheid van
een sterk electrisch ligchaam hunne beide electriciteiten open-
baar , doch zoo, dat op eene positief electrische plaats eene ne-
gative , daarop weder eene positive en eene negative, in ver-
scheidene afwisselingen volgen. Daaruit volgt vooreerst over
het bestaan eener natuurlijke eleetrieiteit de
Natuur- Wet: In ieder ligchaam zijn van natuur
lijke toe- °
stand beide electriciteiten aanwezig.
der lig- rji ^ ^^ tweede scheidden zich in de niet electrische metalen
chamen.
de beide electriciteiten bij de nadering van een geëlectriseerd
ligchaam; zij verdeelden zich en begaven zich naar ver-
schillende plaatsen. En wel werd, volgens de wet der electrische
aantrekking, de tegengestelde eleetrieiteit in de nabijheid van
het geëlectriseerde ligchaam getrokken, maar de gelijksoortige
afgestooten. Derhalve geldt als
Wetder Wet der verdeeling; Ieder electrisch lig-
verdee- chaam bewerkt in zijne nabijheid eeu
ling.
toestroom en der tegengestelde elee-
trieiteit.
*Bij deze proeven vooral, waarbij de electroskoop zijne lading,
en dus de goxidblaadjes hunne uiteen\vijking, gedurende eeni-
gen tijd behouden moeten, komt het er op aan dat aUe isole-
rende zelfstandigheden, die men daarbij aanwendt, dat dus het
glazen fleschje van den electroskoop en het lakhandvat der naald
volkomen droog zijn. Des winters plaatst men deze dus op een
niet te grooten afstand van eene goed gestookte kagchel, en des
zomers in den zonneschijn, ten minste een half uur voor men
de proef doen zal, opdat zij op het oogenblik der proefneming
voelbaar warm zijn. Vóór elke proef overtuigt men zich dat de
goudblaadjes, als men deze door eene zwakke lading heeft doen