Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
—" —
Kr ;
anderen, begrensd. Om zeer vast te staan , zoo
men, vergroot men het ondersteuningsvlak door de voeien
van elkander te verwijderen. Iemand, die den regter voet digt
tegen een muur heeft gezet, en met den rug daartegen steunt,
kan, als hij den linker voet opligt en naar voren brengt, niet
op den regter blijven staan; zijn ondersteuningsvlak, door den
regter voet gevormd, is te klein en zijn zwaartepunt, dat zich
omtrent in *t midden van het onderlijf bevindt, valt naar voren
buiten liet ondersteuningsvlak. Werd dit niet door den muur
verhinderd, dan zou het zwaartepunt regts boven den regter voet
gebragt kunnen worden. "VVant bij levende wezens laat
zich door beeg i n g der leden zoo wel de groot-
te van het ondersteuningsvlak als ook de lig-
ging van het zwaartepunt veranderen. Wie naar de
linker zijde vreest te vallen, brengt door den regter arm
uit te strekken het zwaartepunt naar de regter zijde; Avie
van zijnen stoel opstaat, buigt zich of voorover, om het zwaar-
tepunt boven de voeten te brengen, of hij trekt de voeten terug
om ze onder het zwaartepunt te schuiven. Lastdragers hou-
den zich voorover, opdat de last op den rug hen niet ïichtero-
ver trekke, en omgekeerd houden z w a a r l ij v i g e m e n s c h e n
zich eenigzins achterover; de tuinier, die in de regter hand
een gevulden gieter houdt, neigt zich links, om het gemeenschap-
pelijk zwaartepunt van zijn ligchaam en den last boven het on-
dersteuningsvlak te houden. Bij het gaan bevindt zich het zwaar-
tepunt des ligchaams eerst boven den rustenden voet en wordt
dan door beweging van het bovenlijf tot boven den vooruit ge-
zetten voet overgebragt, daalt daarbij een weinig en wordt door
de voetspieren weder opgeheven; daarna wordt de andere voet
vooruit gezet en het zwaartepunt daarop overgebragt, zoodat
het zwaartepunt eene soort van zigzaglijn van de regter naar de
linker zijde doorloopt. Terwijl het kleine kind bij het leeren
loop en zich in het voelen en ondersteunen van zijn zwaarte-
punt begint te oefenen, vorderen de koo r dedanserskun.
CR. NAT. 2