Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
299
Wet. Bij de vereeniging van beide electri-
citeiten heft de eene de werkingen der
andere op.
Proef ('. Aan de goudblaadjes zij positive eleetrieiteit
medegedeeld. Nadert men daarop den electroskoop met den po-
sitief electrischen glazen cilinder van boven af zeer langzaam,
zonder hem aan te raken, dan ziet men de afstooting langza-
merhand toenemen. Nadert men daarentegen met eene pijp lak
tot op een afstand van eenige duimen, dan neemt de afstooting
af. Is derhalve de eleetrieiteit van het te onderzoeken ligchaam
met die, welke aan den electroskoop reeds vi'oeger medegedeeld
is, gelijksoortig, dan wordt de afstooting ver-
meerderd; is zij ongelijksoortig, dan wordt zij verminderd.
Eene omstandigheid is bij deze proef opmerkelijk; de eleetri-
eiteit van het genaderde ligchaam verminderde of vermeerderde
de voorhanden eleetrieiteit voor de plaats gehad hebbende
vereeniging reeds uit de verte; zij werkte niet door mededee-
ling , maar op eene voor ons nieuAve wijze, door v e r d e e 1 i n g.
VERDEELING DER ELECTRICITEIT.
171. Opwekking van eleetrieiteit door de nabijheid Qp^gj^.
van eea electrisch ligchaam. ting van
Proef. Men nadere den goudblad-electroskoop met eene electrici-
gewrevene pijp lak langzaam van boven af. Reeds wanneer ^yer^gg^
zij zich nog op een tamelijken afstand bevindt, gaan de goud- ' ling.
blaadjes van elkander. Dit zou het geval niet kunnen zijn, zoo
er in de goudblaadjes geene eleetrieiteit voorhanden was, die
ze van elkander dreef. Daar zij zich te voren niet vertoonde,
moet zij door de nabijheid van het geëlectriseer-
de ligchaam opgewekt z ij n. Doch cr is door de pijp
lak aan de goudblaadjes volstrekt geene eleetrieiteit
medegedeeld; men verwijdere slechts het lak weder, en
de blaadjes zullen terstond tegen elkander aanvallen;
bovendien is er immers tusschen het lak en den electroskoop