Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
298
en het meest geschikt om te onderzoeken, welke electriciteit
een ligchaam bezit. Voorondersteld, dat de goudblaadjes door
mededeeling positive electriciteit ontvangen hebben en elkander
deswege afstooten, dan zouden zij zich blijkbaar nog verder van
elkander moeten vernnjderen, indien hun nog meer positive
electriciteit medegedeeld werd. Want hoe sterker eene kracht is,
des te sterker zijn hare werkingen.
Proef a. Men geve daarom aan de goudblaadjes van den
electroskoop, door zijnen ring met een zwak gewi-even lampen-
glas aan te raken, positive electriciteit, zij zullen elkander af-
stooten. Daarop brenge men nog eenmaal het eene einde van
het glas aan den electroskoop; er komt nieuwe positive elec-
triciteit bij en zij bewerkt terstond eene sterkere afstooting.
Proef A. In tegenstelling daarmede geve men aan den
electroskoop eerst weder met den zwak gewrevenen glazen ci-
linder positive electriciteit, maar brenge daarop zijnen ring of
knop met het eene einde eener weinig gewrevene, negatief
electrische pijp lak in aanraking. De goudblaadjes naderen eenig-
zins tot elkander en vallen eindelijk geheel tegen elkaiuler aan,
wanneer men de aanrakende
pijp lak verder schuift, zoodat
van nog meer harer punten
electriciteit naar de goudblaadjes
vloeit; eerst had de electros-
koop positive electriciteit en
toonde die door de bewerkte
afstooting aan; maar thans is
hem even zoo veel negative
electriciteit medegedeeld. Deze
heeft de werkingen der positive
electriciteit opgeheven en ver-
nietigd, en de goudblaadjes zijn in 't geheel niet meer elec-
trisch , tenzij men hun te veel negative electriciteit had mede-
gedeeld en daardoor, nadat zij tegen elkander aangevallen wa-
ren, eene nieuwe afstooting was veroorzaakt.