Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
297
169. De gelijktijdige opwekking van beide electri-
eiteiten.
Proef a. Men wrijve een verwarmd kwart vel met gome- Q^iyi^ty.
lastiek, en houde de laatste daarbij zoodanig, dat de vingers dige op-
zoo ver mogelijk van de plaats blijven, die het papier wrijft,
Brengt men deze plaats der gom bij een ge- electrici-
Fig. 175. ïsoleerd hangend proefblaadje, dan wordt
het aangetrokken en toont, dat, bij het wrij-
ven van twee ligchamen op elkander, bei-
den, het papier en de gom, electrisch wor-
den. Door eene gewrevene pijp lak wordt
het door gom geëlectriseerde proefblaadje
afgestooten, de gom is op de wrijvende plaats
negatief electrisch geworden, ter^vijl het
daarmede gewrevene papier positive electri-
citeit vertoont.
Proef b. liet eene einde eener pijp lak wordt met eene
reep wollen stof, omtrent twee vingers breed, omwonden, deze
door lijm of een zijden draadje daarop vastgemaakt, en de pijp
aan haar tegenovergesteld einde aangevat, zoodat de wol geï-
soleerd is. Wrijft men nu daarmede eene andere pijp lak, dan
trekt daarna de wrijvende wollen stof het proefblaadje aan en
deelt er positive electriciteit aan mede; want het goudblaadje
wordt, als het geïsoleerd is, daarna door een gewreven gla-
zen cilinder afgestooten. Wederom zijn beide aan elkander ge-
wrevene ligchamen electrisch geworden; de negative electrici-
teit is in het lak, de positive in de wollen stof opgewekt.
Wet: Worden twee ligchamen aan elkander werke-
gewreven, dan worden beide electrisch, loosheid
. . „ , . ~ der ver-
het eene positief, het andere negatief, eenigde
electrici-
170. Ophouden van hare werkingen bij de vereeni-
niging der beide electriciteiten. De vi-oeger beschrevene
goudblad-electroskoop is gemakkelijk te vervaardigen