Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
296
de andere harselectriciteit of negative
en tee- °
kens, genoemd. Voor de positive electriciteit is de korte aanduiding
E, voor de negative het teeken — E ingevoerd.
Het door glas geëlectriseerde bolletje werd bij het nemen van
proef a door de gelijksoortige electriciteit van den glazen cilinder
afgestooten. Eene tegengestelde werking toonde daartegenover
de harselectriciteit der pijp lak; door haar werd het bolletje
aangetrokken. Zoo volgt dan uit de proeven van du Fay de
I ekctriscL Wet: Gelijksoortige electriciteiten stoo-
aantrek- ten elkander af;
afstoo" Ongelijksoortige trekken elkander aan.
ting.
Onder- 168. Onderzoek van de soort der electriciteit. De
clwtrid- betreffende de aantrekking en afstooting van beide electri-
teit van citeiten geeft ons een middel om te onderzoeken welke van beide
cSam' electriciteiten een of ander ligchaam door wrijving of mededee-
ling ontvangen heeft.
Proef. Om de electriciteit van het gewrevene papier te
ontdekken, hangt men, zoo als bij de voorgaande proeven, een
proefblaadje of bolletje geïsoleerd op , en deelt er van eene pijp
lak negative electriciteit aan mede. Nu nadere men het met
eene strook papier, dat met gomelastiek gewreven is; het bol-
letje wordt er door aangetrokken. Ongelijksoortige electriciteiten
trekken elkander aan; waarschijnlijk is daarom het pa-
pier positief electrisch. Daar intusschen een zeer sterk elec-
trisch ligchaam zwak electrische ligchamen zou kunnen aantrek-
ken , alsof zij in 't geheel niet electrisch waren, zoo moet meii
steeds trachten de a f s t o o t i n g te voorschijn te brengen. Men
ontneemt het bolletje door het met de hand aan te vatten zijne
vroegere electriciteit en maakt het door aanraking met een ge-
wreven lampenglas positief electrisch; de afstooting tus-
schen het bolletje en het gewrevene papier zal werkelijk plaats
hebben en bevestigen, dat papier, met gomelastiek gewreven,
positive electriciteit vertoont.