Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
294
met eene zeer zwak geivrevene pijp lak den ring van den
;!,; electroskoop aan, dan stroomt de electriciteit naar de beide goud-
j: blaadjes, en zij toonen door hunne afstooting duidelijk
de aanwezigheid der geringe hoeveelheid electriciteit aan, ter-
I wijl het zwak gewrevene lak zelfs zeer Ugte ligchamen naauwe-
lijks zou aantrekken.
Ver- 10e. Verschijnselen van electrische aantrekking en
'lenra^ »fstOOting.
electrische Proef a. De electrische kogeldans. Men legge
aantrek- op eene tafel een half dozijn ligte vlierpitballetjes en houde daar-
iïi afstoo- boven horizontaal een kwart vel schrijfpapier, dat men na ver-
ting- warming door wrijving met gomelastiek geëlectriseerd heeft.
De bolletjes zijn eerst niet electrisch en worden door het pa-
pier aangetrokken. Zijn zij, daaraan rakende, electrisch gewor-
den, dan worden zij afgestooten, vallen op het tafelblad, ver-
liezen hier hunne electriciteit en worden weder aangetrokken.
Wegens deze afwisseling tusschen niet electrischen en electri-
schen toestand, en bij gevolg tusschen aantrekking en afstoo-
ting , dansen de bolletjes op en neêr.
Proef b. De electrische regen. In plaats van de
bolletjes strooit men een weinig zemelen of zand op de tafel en
houdt daarboven het gewevene blad papier. Men behoort zeer
glad papier te kiezen, opdat het zand niet aan zijne oneffenhe-
den blijve hangen, en het zal digter bij het zand gebragt moe-
ten worden dan bij de ligtere ligchaampjes. Het zand danst
op en neer en veroorzaakt, terwijl het tegen het papier slaat,
een geruisch als van een fijnen regen, die op een scherm valt.
TWEE VERSCHILLENDE ELECTRISCHE KRACHTEN.
167. De beide electriciteiten en hare onderlinge aan-
Bestaan
van twee trekking.
^tóten'" genomene proeven is telkens slechts een