Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
393
aangeraakte pijp lak, dat zij nog electriciteit bezit, dan rake
men haar met de beide bolletjes aan; zij zullen, indien er nog
electriciteit voorhanden is, deze opnemen, elkander afstooten en
zich van elkander verwijderen.
De goudblad-electroskoop. De pas opgegeven toestel is De elec-
echter nog niet gevoelig genoeg en tevens niet geheel te vertrou-
wen, daar ook de minste togt de bolletjes kan bewegen. Goud-
bhiadjes zijn gevoeliger, en eene glazen flesch kan den togt af-
keeren. Wil men zich daarom een electroskoop, d. i. een
toestel om kleine hoeveelheden electriciteit te
ontdekken en hare sterkte ongeveer te schatten, op eenvou-
dige wijze aanschaffen, dan voorzie men zich van eene in- en uit-
wendig zuivere en drooge medicijnflesch van de in de figuur
voorgestelde gedaante, en kieze daarbij eene passende kurk. De
kurk wordt met eene ronde vijl doorboord en het geboorde gat
zoo wijd mogelijk gemaakt. Daarop neme men een
Fig, 173. stukje ijzer- of beter nog geelkoperdraad, van 2 a
3 strepen middellijn, vijle zijne einden rond, sla het
eene een weinig plat en buige het andere tot eenen
ring (of make er door schroeven of solderen een
metalen bolletje aan vast). Het middenste gedeelte
van den draad wordt boven eene spirituslamp ver-
hit, met eene laag lak bekleed, en, tenvijl het nog
heet is , door het geboorde gat in de kurk gestoken
en daarin bevestigd. Aan het onderste plat geslagen
einde plakke men aaji weerszijden een reepje
goudblad, dat men juist zoo snijdt als bij de inrig-
ting van het proef blaadje (proef 158). Eer men de kurk met
ijzerdraad en goudblaadjes op het medicijnfleschje zet, worde
dit door verwarming goed gedroogd en betaste men den hals
daarvan van binnen overal met den vinger, Mant hij kan bij
het vorige opzetten van de kurk door de daarbij plaats heb-
bende wrijving electrisch geworden zijn en door zijne aantrekking
het inbrengen der goudblaadjes bemoeijelijken. Eaakt men nu