Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
292
de electrische afstooting. Een twee vingers breed strookje
schrijfpapier, van circa vijftien duim lengte, worde bijna
in zijne geheele lengte doorgeknipt, of, nog beter, er worde een
smal refepje uitgesneden, zoodat er twee smalle strooken ontstaan,
die van boven aaneen hangen. Men late het papier boven eene
vlam of kool vuurs goed warm worden, houde het
Fig. 170. ^iet verdeelde einde en wrijve het op de
tafel met gomelastiek. Nadat men het van de ta-
fel heeft opgenomen, zullen de beide smalle, geë-
lectriseerde deelen der strook papier elkander af-
stooten en van onderen zich van elkander verwij-
deren.
Proef c. Een kwart vel schrijfpapier worde
op de kagchel venvarmd en op de tafel met gom-
elastiek gewreven. Alsdan legge men een zeer klein, niet ver-
warmd stukje papier midden op het grootere stuk. Eerst wan-
neer men het kwart vel met beide handen ho-
rizontaal opligt, openbaart het zijne electri-
sche eigenschappen en deelt ook aan het klei-
nere stukje electriciteit mede. Daarom verheft
zich het kleine stukje papier en springt in
eenen boog van het grootere af.
165. De electroskoop.
Proef Aan ieder einde van een twaalf a zestien duim
langen katoenen draad hange men een vlierpitballetje van 3 a
5 streep middellijn. De draad moet zoo dun zijn, dat hij door
de lig-te bolletjes gespannen wordt; aan zijn mid-
den wordt een z ij d e n draad bevestigd, zoodat de
l)eide bolletjes naast elkander hangen en geïsoleerd
zijn, wanneer men het boveneinde vau den zijden
draad in de hand houdt of ergens aan ophangt. Door
middel van dit eenvoudig toestelletje kan men on-
derzoeken , of een ligchaam electrisch is. Vermoedt
men b. v. van eene reeds op verscheidene plaatsen
Fig. 171.
Fig.in;;.