Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
Eene omgekeerde flesch staat daarom veel minder vast dan
wanneer zij op haren bodem rust, die haar veel grooter onder-
steuningsvlak verleent, en waarbij haar zwaartepunt lager ligt. De
Egyptenaars hebben aan hunne onverdelgbare gebouwen een groot
ondersteuningsvlak, eene aanmerkelijke zwaarte en een laag lig-
gend zwaartepunt gegeven, terwijl zij daartoe den vorm van
Pyramiden en tot bouwstof zware hardsteenen kozen. Ook
de natuur rigt zich naar deze wet, naardien bij het groeijen der
boomen naar de zelfde zijde, op welke zich grootere takken
vormen en waarheen thans het zwaartepunt van den boom zou over-
hellen, ook grootere wortels zich uitbreiden en het ondersteu-
ningsvlak vergrooten. Opdat het zwaartepunt niet te hoog ligge,
brengt men aan den reiswagen de bagaadje gaarne onder
het ruim van den wagen aan, en de lading van een vracht-
wagen verdeelt men zoo, dat de zwaarste lasten het verst naar
onderen liggen. Om het evenwigt van ledige schepen te ver-
zekeren, vergroot men hun gewigt door ingenomen ballast, en
om lampen vastte doen staan, maakt men haar voetstuk uit
zware metaalmassa's.— Gelijk de laatste proef leert, kunnen
ligchamen ook in schuinen stand vast staan,
zoo lang slechts hun zwaartepunt nog boven het ondersteunings-
vlak ligt, zoo als dit bij de s c h e e v e torens te Pisa en Bo-
logna het geval is. De scheeve toren te Pisa, van marmer ge-
bouwd, met acht zuilengangen boven elkander, is, gelijk vele
gebouwen der stad, naar den waterkant overgezakt, en wijkt
met zijne spits bijna 4 ellen van de loodlijn af. Te Bologna,
dat in den vorm van een schip gebouwd is, hangt de toren,
die den mast voorstelt, bij grooter hoogte, slechts 1 el over.
Even- 10. Ondersteuning van het zwaartepunt bij levende
wezens. Het ondersteuningsvlak van een regtop
van IC"
vende staanden mensch heeft de gedaante van een vierhoek en wordt
wezens Jqq;^. beide voeten en door twee lijnen, van de eene punt
van den voet tot de andere en van den eenen hiel tot den