Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
287
Proef b. Men brenge eene niet gewTevene pijp lak v l
aan haar eene einde, bijv. aan de regter zijde r, met eene andere
gewrevene pijp lak in aanraking en onderzoeke, nadat de laatste
verwijderd is, door het proef-
Fig. 167. 1 1 V 1 '.11,
blaadje, waar de pijp lak l r
I <Biiii/iiiiiiiiiiiifji(jiiif(iiii((i(iiiif|](iifirf(M^ 7» electriciteit aangenomen heeft.
Zij zal zich slechts aan de aan-
geraakte plaats r electrisch vertoonen. Een niet geleider
neemt de electriciteit slechts op de aangeraakte
plaats aan; zij stroomt niet naar de andere deelen zijner
oppervlakte.
Proef c. Op dergelijke avijze is het ook met een niet ge-
leider bij het verliezen der electriciteit gesteld. Men Avrijve
eene pijp lak en rake ze op eene plaats met den vinger aan.
Andere plaatsen der pijp zullen altijd nog aantrekkingskracht
toonen. Een geëlectriseerde niet geleider verliest
zijne electriciteit slechts op de aangeraakte
plaats.
Het onderscheid in de werking der geleiders en der
nietgeleiders is derhalve als volgt:
Een geleider ontvangt of verliest de elec-
triciteit terstond op alle plaatsen zij-
ner oppervlakte;
een nietgeleider ontvangt of verliest de
electriciteit slechts op de aangeraak-
tepluuts.
161. De beste nietgeleiders. Zijde en lak hebben wij De beste
als nietgeleiders der electriciteit leeren kennen. Onderzoeken ^ S®"
leiders.
wij thans de electrische werking van het glas.
Proef. Eene glazen buis (eene reageerbuis of een lam-
penglas) worde zorgvuldig door verwarming gedroogd en van
stof gereinigd. Daarop ^vinde men om haar eene einde den ka-
toenen draad met het schijfje papier, deele aan het laatste elec-
CR. NAT. 19
J