Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
385
met het proefblaadje het onderste aangeraakte schijfje. Het
goudblad zal er door aangetrokken worden. Het toont dus elee-
trieiteit, en deze is er niet door wrijving, maar door mede-
deeling van de pijp lak in opgewekt. — Men wrijve de pijp
lak nogmaals en rake daarmede weder het onderste schijfje aan
maar brenge thans het proefblaadje in de nabijheid van het
bovenste schijfje papier. Ook dit zal het goudblad aantrekken.
Door het lak is aan het onderste schijfje eleetrieiteit mede-
gedeeld; van het onderste schijfje heeft zij zich ook aan den
katoenen draad medegedeeld en van dezen zich over het bovenste
schijfje verbreid. Wordt eene enkele plaats van den katoenen
draad electrisch, dan verspreidt zich en stroomt de
eleetrieiteit ongehinderd over zijr.e geheele op-
pervlakte; hij geleidt de eleetrieiteit of is een
geleider daarvan.
Proef c. De geleidende katoenen draid, in de vorige
proef, nam dus de eleetrieiteit niet slechts op eene enkele plaats
aan, maar hij werd terstond in zijne geheele uitgestrektheid
electrisch. Men deelt nu met de gewTevene pijp lak aan den
katoenen draad weder eleetrieiteit mede en raakt hem dan op
Fig. 165. de eene of andere plaats met de hand of een ande-
ren katoenen draad aan, om aan deze plaats de
eleetrieiteit weder te ontnemen. Daarop onderzoeke
men of eenige andere plaats van den katoenen
draad L het proefblaadje aantrekt. Er zal geene zoo-
danige plaats gevonden worden; veeleer heeft de
geleidende draad al zijne eleetrieiteit verloren en
aan de hand medegedeeld. Even als een geleider
de eleetrieiteit op eens op alle punten zijner opper-
vlakte aanneemt, verliest ook een electri-
sche geleider de eleetrieiteit niet slechts op de
aangeraakteplaats, maar al de overz ij ne opper-
vlakte verbreide eleetrieiteit. Zij stroomt bij eene
enkele aanraking geheel uit eenen geleider weg, en deelde zich