Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
882
Spinne- 156. Het spinnewebachtig gevoel in de nabijheid
tiggeToel ^^^ geëlectriseerd ligchaam.
Proef. Het kwart vel worde op nieiiw verwarmd endoor
wrijven geëlectriseerd. Na het van de tafel losgescheurd te heb-
ben , vatte men het met beide handen, houde het eenigzins ge-
spannen en bewege het digt voor het gezigt van het voorhoofd
af langzaam naar beneden. Men zal daarbij eene gewaanvording
hebben, alsof men in eene spinne web geraakt was. Het
zelfde gevoel heeft men in mindere mate, wanneer men eene
gewevene pijp lak over de rugzijde der hand langzaam heen
en weêr beweegt; men ziet daarbij dat de korte haartjes op de
huid door het geëlectriseerde ligchaam aangetrokken wor-
den , en dat hunne beweging de oorzaak van die eigenaardige
gewaarwording is.
Phosphor- 157. De phosphorachtige reuk.
achtige Proef. Nadat het gebruikte blad papier verscheidene ma-
len verwarmd en gewreven en door en door droog geworden is,
verwarmt en wrijft men het zoo sterk mogelijk. Wanneer men
het dan met beide handen gespannen houdt en er aan ruikt,
merkt men een phosphorachtigen reuk, met dien der
lucifers te vergelijken. Er vormt zich door de bij het wrij-
ven opgewekte electriciteit in den dampkring een luchtvor-
mig ligchaam, dat men wegens zijnen reuk Ozon genoemd
heeft.
GELEIDING DER ELECTRICITEIT.
158. Wanneer wij Mallen onderzoeken, of een of ander lig-
chaam electrisch is of niet, dan letten wij op of het de
electrische grondverschijnselen vertoont; voor-
al of het ligte ligchaampjes aantrekt. Aan kleine ligchamen of
aan zulke, die slechts zwakke electriciteit bezitten, zullen