Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
279
Boöthia Felix. De magnetisehe pool van de zuidelijke helft der
aarde, die James Ross tien jaren later, zonder ze geheel te
bereiken, digt genaderd is, bevindt zich ver zuidwaarts van
de oostkust van Nieuw-Holland.
Gelijk de declinatie, zoo verandert in den loop des tijds ook
de inclinatie en de ligging der polen; daarom maakt het aard-
raagnetismus onafgebrokene waarnemingen noodig.
DE WRIJVINGSELECTRICITEIT.
DE ELECTRISCHE GRONDVERSCUUNSELEN.
153. Aantrekking van ligte ligchamen door een ge-
ëlectriseerd ligchaam.
Proef. Van dun papier, bijv. fijn postpapier, snijde men
een rond schijfje ter gi-ootte van een dubbeltje
Fig. 161. ijiake dit aan een dunnen linnen draad
Ij vast. Dan neme men eene gewone p ij p lak,
houde ze met haar eene einde in de hand en
wrijve ze met een stukje laken of andere wol-
len stof. Houdt men nu de pijp lak in de
linker hand, grijpt met de regter den draad,
waaraan van onderen het schijfje papier hangt,
zoo men dezen niet aan een of anderen passenden
standaard, b. v. de reeds meermalen gebruikte
wijnflesch, heeft opgehangen, en brengt men het bij het gewre-
vene lak, dan wordt het schijfje papier door dit a a n g e t r o k-
k e 11. Wordt het er nog digter bijgebragt, dan kleeft het aan
De elec-
trische
aantrek-
king.