Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
steu- pen, wier zwaartepunt boven het steunpunt ligt, verlangt men
^Ta?' dat zij vast staan, dat zij aan de gewone oorzaken van omdraai-
jing weerstand bieden en hunnen stand door hun gewigt behou-
den. Te dien einde worden zij aan verschillende zijden van het
steunpunt, iu onderscheidene punten ondersteund;
ten minste in drie, die niet in eene regte lijn liggen. Zoo heeft
eene ronde tafel drie steunpunten, daar Maar hare drie pooten
den grond raken. Een wagen is meestal in vier punten onder-
steund, in welke zijne wielen op de aarde rusten. Denkt men
zich deze vier punten van den grond door regte lijnen verbon-
den , dan sluiten deze een vierhoekig vlak in. Het vlak, door
de verbindingslijnen der steunpunten begrensd,
heet het ondersteuningsvlak eens ligchaaras.
Menigmaal vinden wij zelfs dat het ligchaam door een volkomen
vlak gedragen wordt, gelijk eene ronde zuil met haar voetstuk
in een rond vlak in aanraking is, eene kist of een oven
met alle punten van hun benedenvlak op hunne ondersteuning
rusten, en bij g e b o u w e n het fondament het ondersteunende
vlak omsluit.
Omval- Proef a. Men plaatse een boek, een vierhoekig kistje of
Fig. 12. een vierkant liniaal op de tafel enhoude
een schietlood zoo, dat zijn draad langs
het zwaartepunt van het zoo geplaat-
ste ligchaam voorbijgaat. Het zal blij-
ken dat het zwaartepunt zich loodregt
boven zeker punt van het ondersteu-
nende vlak bevindt. Daarop late men
dit ligchaam steeds meer naar de eene
zijde overhellen tot het begint te val-
len. In dezen stand houde men weder den draad van het schiet-
lood digt naast het zwaartepunt van het vallende ligchaam. Het
zwaartepunt zal niet meer loodregt boven een of ander punt
van het ondersteuningsvlak liggen. Ieder ligchaam staat
zoo lang vast, als zijn zwaartepunt nog lood-
een lig-
chaam.