Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
269
Fig. 153.
van eenige op de bovengenoemde wijze vervaardigde en dus
te regt zoogenoemde Elias-magneten.
GeAvigt. Draagkracht.
1 ons. 4 pond, of 40 maal het gewigt des magneets zeiven.
1 pond. 20 „ „ 20 „ „
10 „ bijna 100 „ „nog niet 10
30 „ 150 ,, jï ^ jï ïï j) )) » j>
Wanneer magneten meer dan 1 a 2 ponden zullen wegen,
dan makat men ze niet uit éën stuk,
maar uit drie of meer platen of lamel-
len, die door schoeven op elkander wor-
den bevestigd en waarvan de middelste een
weinig uitsteekt om het anker te dragen.
De afbeelding hiernevens stelt een Elias-
magneet van ruim 10 ponden gewigt en
105 ponden draagkracht voor op om-
streeks /jQ der ware grootte. De groot-
ste en sterkste bestaande staalmagneet
is mede een zoodanige van ruim 200
ponden draagkracht. Deze was in 1851
op de wereldtentoonstelling te Londen
aanwezig en bevindt zich thans in het
kabinet van de lloyal Institution
aldaar.
. 146. Verzwakking der magnetische kracht door
warmte. Behalve door het boven vermelde terug strijken kan magne-
de kracht eens magneets ook nog verzwakt worden door eene tische
» • kr&cht
heftige trilling zijner deeltjes, hetzij die door stooten of door j^o^ ^er-
wrijveu met een hard ligchaam voortgebragt is, en inzonderheid warming.
door verwarming.
Proef. Eene magnetische breinaald worde met haar eene
einde door de kurk eener flesch gestoken, en aan hare andere
pool geve mey een genoegzaam groot stuk ijzerdraad te dragen.