Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
267
hl de tegenovergestelde rigting van die (fig. 149) bij het bekrach-
tigen.
*Heeft men, hetgeen voor vele proeven wenschelijk is, twee
magneetstaven van de zelfde grootte en vorm, dan kan
men het gemakkelijk zoo inrigten, dat deze beide bijna de
zelfde dienst doen bij het bekrachtigen van staal en bij enkele,
later te vermelden proefnemingen, als een hoef van hunne ge-
zamenlijke grootte. Men plaatst
ze daartoe nevens elkander op
een plankje met de ongelijkna-
mige polen naar elkander toege-
keerd en op eenen afstand, die
niet veel meer dan de breedte
van elke staaf bedraagt. Zij
worden met bindtouw of door twee houten beugeltjes, die door
houtschroeven aan het plankje zijn bevestigd, zoo daarop vast-
gemaakt , dat de twee polen ter linker hand een of twee duim
daarvan vrij zijn. De beide andere polen van een geschikt sluit-
stuk voorzien zijnde , zullen de eerste eene aanmerkelijke draag-
kracht vertoonen, en het geheel als een hoef kunnen gebezigd
worden.
Natuurlijke magneten, die men ml in staat stellen Wape-
om even als hoeven te werken, worden gewapend. De mag- ^^^^
neetsteen wordt eerst in ijzervijlsel gelegd, opdat de ligging tuurlij-
zijner polen zich door sterkere aantrekking daarvan
doe kennen. De zoo gevonden pooleinden slijpt men
vlak, ver^vijdert ook van de andere gedeelten van
den steen de uitstekende punten en geeft hem in
zijn geheel eene zoo veel mogelijk \ierhoekige ge-
daante. Dan worden tegen de poolvlakken twee ijze-
ren platen gelegd, die van onderen van twee dik-
kere stukken ijzer, de voeten der wapening, voor
zien zijn, en door een omwondcnen geelkoperdraad aan den
magneet bevestigd. Men is gewoon, het geheel in een passend
Fig. 152.