Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
265
Fig. 148.
volgpunten.
uitvoeren der dubbelstreek niet ge-
schikt ; de daarmede gestrekene
staaf ontvangt namelijk verschei-
dene noordpolen en zuidpolen, die
beurtelings op elkander volgen;
zulke door gebrekkig magnetiseren
voortgebragte talrijke polen heeten
Fig, 149.
3) Het bekrachtigen van hoefijzervormige magne-
ten. Wil men staal in den vorm van een hoefijzer magnetise-
ren, dan legt men voor zijne einden
een stuk week ijzer en maakt het ge-
heel met stiften zoodanig vast, dat
geen verschuiven der deelen mogelijk
is. Dan zet men een hoefijzervormigen
magneet, die de zelfde breedte als de
nieuwe magneet moet hebben, in lood-
regte stelling daarop, schuift hem lang-
zaam tot aan de polen, keert iu bo-
gen door de lucht tot de einden van
het staal terug en strijkt zoo tien a
twintig malen steeds van zijne kromming tot over de polen.
Heeft men geenen magneet, die juist de zelfde breedte als de
nieuwe heeft, dan kan men op elke pool afzonderlijk de zelfde
bewerking verrigten, altijd met voorgelegd ijzerstuk. Dit komt
dan op de enkelvoudige streek neder. Heeft men een daartoe
geschikten magneet, die de pooleinden zeer digt bij elkander
heeft, dan kan men bij hoeven zoowel als bij staven de dub-
belstreek aanwenden. Bij alle deze bewerkingen is het van be-
lang, de steeds slechts voor eene zijde van de staaf of hoef aan-
gewezen bestrijking ook op de andere zijde te herhalen, zorg
dragende voor het zelfde einde steeds de zelfde pool van den
strijkmagneet te bezigen.