Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
263
Fig, 147.
zoodanige scheiding der magne*
tismen plaats, dat de noordelij-
ke in beiden o]) de lichtere plaat-
sen ter linker zijde ligt. Ware het
eerste deeltje er aOeen, zoo
zou het aan de linker zijde eene
noordpool, aan de regter zijde
eene noordpool hebben. Wordt het tweede bij het eerste ge-
voegd, dan bewerkt ieder deeltje in het andere eene meer volko-
men verdeeling en scheiding der magnetismen. Daardoor ontstaat
ter linker zijde eene sterkere noordpool, regts eene sterkere
zuidpool; maar in het midden houdt het noordmagnetismus
van het tweede deeltje het zuidmagnetismus van het eerste vast,
heft zijne werkingen op en maakt de plaats tot het nulpunt.
magnetiseren van het staal en bewaring
der magnetische kracht.
142. Moeijelijker, maar blijvende verdeeling der Staal
magnetismen in het staal. wordt
moeije-
Proef. Men geve aan eenen magneet een stuk week ijzer lijk,maar
te dragen, zoo zwaar als hij dragen kan. In plaats daarvan
zaaiQ
brenge men een stuk gehard staal, dat even zoo veel weegt, aan magne-
den magneet; hij zal het niet kunnen dragen. Nu trekt eene
magneetpool nooit iets anders aan, dan het ongelijknamige mag-
netismus. Wordt ijzer sterker aangetrokken, zoo volgt daaruit,
dat in dit metaal gemakkelijker cn spoediger eene verdeeling
der magnetismen bewerkt wordt dan in het staal. Het staal
biedt de scheiding van beide magnetismen te-
genstand. In het weeke ijzer heeft dadelijk na de verwijde-
ring van den magneet eene hereeniging der magnetismen plaats;
gehard staal daarentegen blijft, gelijk proef 138A geleerd heeft,
magnetisch en biedt de hereeniging van beide mag-