Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
261
Pig. 145.
vinden, trekken elkander aan, en er ontstaat eene ke-
ten, die van de eene magneetpool tot de andere reikt en den
naam van platonische keten ont-
vangen heeft. De schijf, die aan
de zuidpool hangt, heeft van
onderen eene zuidpool; die, wel-
ke aan haar hangt, insgelijks,
en zoo ook de onderste der aan
de zuidpool hangende schijven.
De schijven, aan de noordpool
hangende, hebben ten gevolge
der verdeeling van onderen allen
eene noordpool. Daarom trekt de onderste der aan de noord-
pool hangende schijven met haar noordmagnetismus de onderste
der aan de andere pool hangende schijven aan, die op hare
laagste plaats zuidmagnetismus bezit. Neemt men den magneet
weg, dan valt de geheele keten uit elkander.
Proef h. Twee stukken goed uitgegloeid ijzerdraad ter
lengte van twee a drie duim worden, om er draden aan vastte
maken, van boven gebogen en digt naast elkander aan dunne
katoenen di'aden, ten minste 2 palmen lang, opgehangen. Van
onderen af wordt er de
pool van een magneet bij-
gebragt; zij stooten
elkander in hunne ge-
heele lengte af, en vallen
eerst weder tegen elkander
aan wanneer de magneet
verwijderd is. Er is geene
andere magnetische afstoo-
ting dan tusschen gelijk-
namige magnetismen of gelijknamige polen, en deze gelijkna-
mige magnetismen worden door de nabijheid van den magneet
te voorschijn geroepen. De van onderen genaderde zuidpool van