Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
8. Ondersteuning van het zwaartepunt bij het ba- Balan-
laneeren. Eene tegenstelling met de hangende ligchamen
vormen znlke, die wij werkelijk op eene punt plaatsen en daar.
op zoeken te balanceren of in evenwigt te houden. Ook
zij zijn slechts in een punt ondersteund, maar hun steun-
punt moet loodregt onder hun zwaartepunt
liggen; hun evenwigt is onstandvastig , en hun vallen kan in
den regel slechts door bewegingen van het steun,
punt of van het zwaartepunt verhinderd worden.
De kunst om voorwerpen op de hand te balanceren be-
staat daarin, dat men het steunpunt, den top van den vin-
ger, daarheen beweegt, waarheen het gebalanceerde ligchaam
vallen wil en zijn zwaartepunt zich neigt. Beproefde men eene
loodregt staande parapluie op den top des vingers in evenwigt
te houden, dan zoude men, zoodra zij zich naar de regter zijde
neigde, den ondersteunenden vinger ook regts bewegen, ten einde
hem weder loodregt onder het zwaartepunt der parapluie te bren-
gen. Het gemakkelijkst laten zich zwaarder lig-
chamen met een hoog liggend zwaartepunt ba-
lanceren. Bij voorwerpen toch van grooter gewigt, voelt de
hand gemakkelijker, of zij nog het geheele gewigt te dragen, dan
wel of het zwaartepunt zich naar eene zijde geneigd hejsft. Ligt
het zwaartepunt hoog, dan moet het een grooteren weg door-
loopen om te vallen, en gebruikt daartoe meer tijd, dien men
zich gemakkelijk ten nutte kan maken om de ondersteunende
hand er onder te schuiven. Het zwaartepunt van een degen ligt
Fig. 11. nabij zijn gevest en doorloopt bij eene neiging naar
de zijde den bovensten boog; lag, bij omgekeerden
stand van den degen, het zwaartepunt verder naar
beneden, dan zou het slechts een zeer kleinen weg
hebben af te leggen om in even groot gevaar van
vallen te geraken.
Vaste steun op een vlak. Van de meeste voorwer- Onder-