Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
259
Wet: In alle ijzer zijn van nature beide Natanr-
magnetismen voorhanden. magne-
Eene der vroegere proeven, § 136, heeft geleerd dat een lig- ^'^men.
, Wat er
ehaam , waanu beide magnetismen voorhanden zijn, zich in dat bij de ver-
geval als niet masfnetisch voordoet, wanneer beide even
plaats
sterk en vereenigd zijn. Zoo blijkt dus, dat in alle niet magne- heeft,
tisch ijzer beide magnetismen in gelijke sterkte en in volkomene
vereeniging aanwezig zijn.
Komt nu bij een stuk ijzer de eene pool van een magneet,
dan worden de vroeger vereenigde en door die vereeniging wer-
kelooze krachten gescheiden. De zuidpool van den magneet in
fig. 143 trekt het noordmagnetismus van het ijzer met grootere
kracht aan en stoot het zuidmagnetismus van zich af. Door de
nabijheid van den magneet worden op deze wijze de natuur-
lijke magnetismen van het ijzer gescheiden; zij verdeden
zich zoodanig, dat in de eene helft van het ijzer het eene de
heerschapppij uitoefent, in de andere het andere de overhand heeft.
Bij zoodanige scheiding der natuurlijke magnetis-
men door de nadering van een magneet, welke men
de magnetische verdeeling noemt, moet het magnetis-
mus der zuidpool, dewijl het het noordmagnetismus tot zich
trekt, steeds in het naburige einde van het ijzer noordmagnetis-
mus opwekken en in het afgekeerde einde zuidmagnetismus te
voorschijn roepen. Door het magnetismus der noordpool worden
de natuurlijke magnetismen van het ijzer op omgekeerde wijze
verdeeld. Daarom geldt als
Wet der magnetische verdeeling: I e d e r m a g n e- Verdee-
tismus roept in zijne nabijheid het on-^^"®^^^^'
g e 1 ij k n a m i g e magnetismus te v o o r-
s c h ij n.
139. De aantrekking tusschen eenen magneet en niet jyjagncti-
magnetisch ijzer als gevolg der verdeeling. Wanneer sche aan-
een niet magnetisch stuk ijzer in de nabijheid eener magneet-