Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
255
indien ze in even gi'oote hoeveelheid voorhanden zijn, geene
werking naar buiten uitoefenen. De zuidpool van den eersten
magneet kan geene noordpool van eenen derden magneet aan-
trekken ; want de noordpool van den tweeden stoot deze met even
groote kracht af. Zij kan ook geene zuidpool van eenen aerden
afstooten, want de noordpool van den tweeden trekt deze met
even groote kracht aan. Waarom zij te zamen ook geene wer-
king op eenig stuk ijzer kimnen uitoefenen, zal aanstonds
blijken.
Proef />. De beide gelijke magneten worden met de on-
gelijknamige polen op elkander gelegd en met eenen draad om-
wonden. Daardoor heeft men aan ieder einde noordmagnetismus
en zuidmagnetismus bijeen gebragt, zoodat zij slechts vereenigd
kunnen werken. Bij dit vereenigd werken zullen beiden te za-
men niet in staat zijn, een stuk ijzer te dragen, dat iedere af-
zonderlijke pool alleen gemakkelijk zou vasthouden; zij zullen
zelfs bijna in 't geheel niets kunnen dragen. Het eene magne-
tismus vermindert de werkingen van het andere en heft ze ge-
heel op, wanneer beiden even sterk zijn.
Wet: Bij de vereeniging van beide magne-
tismen vernietigt het eene de werkin-
gen van het andere.
Waanneer bij gevolg in een of ander deeltje ijzer noordmagne-
tismus en zuidmagnetismus in gelijke sterkte voorhanden- zijn,
dan moet het zich als niet magnetisch voordoen en kan geene
pool van eene magneetnaald afstooten. Beide magnetismen kun-
nen daarom in een ligchaam voorhanden zijn, zonder dat zich
een van beiden openbaart.
DE MAGNETISCHE VERDEELING. Opwek-
king van
137. Opwekking van magnetismus door de nabijheid magne-
van een magneet.
Proef a. Een stuk ijzerdraad, dat men in eene spiritus- deeling.
cr. nat. 17