Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
254
naar het noorden, dan wendt zij zich, als men ze loslaat, van
daar af, en dc magneet komt niet tot rust, voordat hij zijnen
vorigen stand weder ingenomen heeft; de eene pool wendt zich
dus van eene hemelstreek af, naar welke de andere zich toekeert.
Ten tweede stoot volgens de wet der magnetische aantrek-
king en afstooting de eene pool juist datgene af wat de andere
aantrekt. Deze tegengestelde werkingen kunnen on-
der anders gelijke omstandigheden onmogelijk van eene en de
zelfde kracht uitgaan, maar bewijzen het bestaan v;an twee
verschillende krachten in den magneet. Hetmag-
netismus der noordpool kan men gevoegelijk het n o o r d m a g-
n e t i s m u s, dat der zuidpool zuidmagnetismus noemen.
In de noordelijke helft van een magneet heeft het noordmag-
netismus, in de zuidelijke het zuidmagnetismus de overhand.
Ophou- 136- Ophouden van magnetische werkingen bij de
den van yereeniging van beide krachten,
magne- .
tische Proef ff. Men voorzie zich van twee magneten, die van
gelijke sterkte zijn, tenvijl men bij gemis van grootere mag-
neten twee breinaalden volgens proef 132 magnetiseert. Aan de
noordpool van den
eenen magneet han-
ge men een stuk
ijzer of stukje ijzer-
draad van zoodanig
gewigt, dat hij naau-
welijks een zwaar-
der dragen zou. Daarop brenge men bij deze noordpool van
den eersten magneet den tweeden magneet met zijne zuidpool.
Terstond wordt het stuk ijzer door den eersten magneet los-
gelaten en valt.
Het zuidmagnetismus van den eenen magneet trekt het noord-
magnetismus van den anderen aan en wordt te gelijk door het
laatste evenzeer aangetrokken. Zoo vereenigd, kunnen beide.