Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
252
133. Wederzijdsche afstooting van twee magneten,
Magne- Proef«. Men brenge de noordpool van een mag-
tische af- neet bij de noordpool der hangende magneetnaald; er zal
stootmg. eene wederzijdsche afstooting vertoonen, en de noordpool
der naald zal zich van de noordpool van den magneet verwij-
deren. Even zoo stooten de zuidpool der naald en de zuidpool
van den nuigneet elkander af.
De noordpool wordt door de noordpool en
de zuidpool door de zuidpool afgestooten.
Waar twee magneten zijn, daar zijn ook twee zulke polen
voorhanden, die den gelijken naam „noordpool" di'a-
gen, en twee zulke polen, waaraan men den gelijken naam
„zuidpool" geeft. Noordpool en noordpool zijn gelijkna-
mige polen, even zoo twee zuidpolen. Noordpool en zuid-
pool daarentegen zijn on gelijknamige polen. Uit de
voorgaande proeven volgt dus de
Wet der magnetische aantrekking en afstooting: -
Gelijknamige polen stooten elkander
af, ongel ij knamige trekken elkander
aan.
Hierop berust het bekende kinderspeelgoed der magnetische
zwanen of visschen, die, van dun plaatkoper vervaardigd, zwem-
men en een kleinen magneet in den bek dragen; de angel is
ingelijks een magneet; de visschen komen aanzwemmen, zQp-
dra hun de ongelijknamige pool toegehouden wordt, en vlug-
ten weg voor de gelijknamige pool.
Proef A. De magneet worde onder de magneetnaald ge-
schoven, en zijn midden ligge
midden onder de naald; wel-
ken stand moet de naald aan-
nemen? Hare noordpool wordt
door de noordpool van den
magneet afgestooten cn door
• zijne zuidpool aangetrokken.
Fig. 138.

. JV ' - I