Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
250
ONDERLINGE AANTREKKING EN AFSTOOTING VAN
TWEE MAGNETEN.
Magne-
tiseren
door
middel
der een-
voudige
bestrij-
king.
132. Onderlinge aantrekking van twee magneten.
Proeft/. Om nu de onderlinge verhouding vau twee
magneten te kunnen waarnemen, is het gemakkelijk zelf kunst-
magneten te kunnen vervaardigen, daar men zich waarschijnlijk
dikwijls niet in het bezit van verscheidene magneten zal bevin-
den. Indien de magneet, waarmede men de proeven doet, niet
al te zwak is, maar een tamelijk groot stuk ijzer draagt, dan
kan men daarmede dunne breinaalden magnetiscli maken; is hij
slechts zeer zwak, dan kiest men fijne naainaalden , die zeer
goede diensten doen en magnetiseert ze op de volgende
wijze. Men legt de naald op de tafel en houdt hare punt met
de linker hand vast; in de regter neemt men den magneet,
zet zijne noordpool op het midden der naald en strijkt daar-
mede langzaam de regter helft der naald, van haar midden tot
aan haar oog. Zoo be-
weegt men den mag-
neet eenige duimen
over het regter einde
van de naald heen,
beschrijft met hem een
boog in de lucht, ter-
wijl men hem steeds
eenige duimen van de
naald verwijderd houdt,
zet hem met de noord]^ool weder op het midden der naald en
herhaalt de zelfde handelwijze omtrent 30 maal De linkerhelft
der naald w^ordt op dergelijke w^ijze gemagnetiseerd; nadat men
den magneet wederom ver over het regter einde der naald ge-
bragt en ter zijde gelegd heeft, houde men het oog der naald
met de regter hand vast en neme den magneet in de »linker,
zoodat zijne zuidpool zich beneden bevindt. Men zet de zuid-