Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Proef b,
Fig. 10.
Fig. 9. van borclpaiiier; de draad is ergens nabij den rand
aan de schijf verbonden.Wordt zij van ter zijde aange-
stooten, dan wordt haar zwaartepunt in de hoogte
bewogen. Derhalve keert zij na onderscheidene slin-
geringen tot haren vroegeren toestand van rust te-
rug, en toont ons daardoor dat aan eenen draad
hangende ligchameninhet standvastig
evenwigt zijn. Daar verder het zwaartepunt der
schijf zich in loodregte rigting beneden het ophangpunt bevindt,
zoo ligt het zwaartepunt van een in rust han-
gend ligchaam steeds loodregt beneden zijn op-
hangpunt.
Er bestaat eene wijze ora ligchamen zoo" o p t e
hangen dat zij schijnen te staan. Men
buige een metaaldraad van omstreeks 3 pal-
men lang in den vorm van een halven cirkel
en late hem aan het eene einde vele windin-
gen maken. Het zwaartepunt van den gehee-
len draad zal in de nabijheid dezer windingen liggen. Alsdan
steke men het andere einde door eene kurk, door welke men in
loodregte rigting eene speld gestoken heeft. Wordt nu de punt
der speld op den hoek eener tafel geplaatst, dan ligt het zwaar-
tepunt van het geheel in den toestand der rust onder de punt
der speld of het steunpunt. De toestel hangt alzoo, hoewel hij
op eene punt schijnt te staan; hij bevindt zich in het sta n d-
vastige evenwigt en maakt, als hij aangestooten wordt,
heen en weêr gaande bewegingen, gelijk een ander hangend lig-
chaam. Bij het op deze wijze ingerigte speelgoed, de zaagman-
netjes, de galopperende paarden en den vogelverschrikker,
bevindt zich onder aan den gebogen draad een zware kogel, en
de op de speldepunt staande figuur is van geringe zwaarte, zoo-
dat het zwaartepunt van het speeltuig digt bij den kogel te zoe-
ken is.