Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
249
Fig. 136.
'Zi^e-d
Noord
131. Koordpool en zuidpool.
Proef. Men verschaffe zich, om daaraan magneten op te Noord-
hangen, ongesponnen zijde, zoogenaamde floszijde, die men
splijt, dat is, waarvan men de zamengestelde draden voorzig-
tig in enkele, die dan zeer dun zijn, verdeelt; men heeft die
ook later voor de electrische proeven noodig en kan daarvan
voor eenige centen bij iederen passementwerker eene ook voor
de latere proeven toereikende hoeveelheid bekomen. Den mag-
neet schuift men door eene door-
boorde kurk of door een papie-
ren kokertje, maakt er door mid-
del van eene naald zulk eenen
draad aan vast en hangt zoo
den magneet op. Door heen en
weer schuiven is gemakkelijk te
bewerken dat hij een horizon-
talen stand aanneemt. Wan-
neer men alsdan den magneet
aan zich zeiven overlaat, dan
zal hij zich heen en weêr be-
wegen, totdat hij in een bepaalden stand tot mst komt; stoot
men hem aan, dan keert hij na onderscheidene slingeringen in
den zelfden stand terug. De door den magneet aangenomen stand
rigt zich, voorondersteld dat er zich geen ijzer in zijne nabij-
heid bevindt, naar de hemelstreken; de eene pool, de
noordpool, wijst ongeveer naar het noorden, terwijl de an-
dere ongeveer naar het zuiden wijst en de zuidpool heet
Op welke plaats men den magneet vrij beweegbaar moge op
hangen, overal vertoont hij het zelfde verschijnsel. De noord
pool van den magneet, dien men bezit, merke men met eei
of ander tceken; ])ij gi'ootere magneten zijn de vervaardigers ge
woon ze door eene punt of door de letter N. kenbaar te maken