Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
245
mengsel. Zij worden alle vier met veel minder kracht door den
zelfden magneet aangetrokken dan een stuk ijzer van gelijke
gedaante en grootte; ook zijn zij in dit opzigt onderling gansch
niet gelijk. Het nickel wordt het sterkst aangetrokken, dan het
kobalt en zoo vervolgens, in de boven aangegevene volg-
orde.
Nog later, nu ongeveer tien jaren geleden, heeft men door
het gebruik van verbazend groote en sterke magneten ontdekt,
niet alleen dat nog een aantal andere ligchamen, waaronder
zelfs gasvormige, zoo als de zuurstof, door den magneet worden
aangetrokken; maar bovendien dat alle ligchamen, die niet
door hem aangetrokken worden, door den magneet wor-
den afgestooten. Even als bij de aantrekking, toonen zich
ook bij de afstooting niet alle ligchamen even volgzaam. Een
zeker metaal, het bismuth, en de stof, die het werkzame
deel van onze gewone strijklucifers uitmaakt, de phospho-
rus, toonen zieh het gevoeligst voor de werking des magneets,
worden onder alle andere bekende ligchamen het sterkst afge-
stooten of zijn, zoo als men het noemt, het sterkst dia mag-
netisch. Zoodra dus een magneet maar sterk genoeg is (en
hoe zulke magneten verkregen worden, zal ons later blijken),
zien wij alle ligchamen door hem óf aangetrokken of afge-
stooten worden en dus de waarheid bevestigd van dc :
Wet. Alle ligchamen z ij n aan den invloed
der magneetkracht onderworpen; alle
worden door den rn a g n e e t óf aange-
trokken óf afgestooten.
129. De werking van den magneet door andere lig-
chamen heen.
Proef a. Het in proef 126 gebruikte stuk ijzerdraad
hange men aan een dunnpn draad op en geve het een onder- netische
stel, waardoor het gedragen wordt; het eenvoudigste daartoe jjingg.