Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
244
Aanwen- 128. Aanwending der magnetische aantrekking. Van
dingen. ^^ magnetische aantrekking maakt men gebruik om uit fijn ver-
deelde massa's het ijzer af te zonderen, en om te ontdekken of
een ligchaam ijzer bevat.
Proef a. Voor de volgende proeven heeft men ijzer-
vijlsel noodig, zoo als men het uit de werkplaats van iederen
smid kan verkrijgen of het zelf maken door een ijzeren spijker
af te vijlen. Daar de smeden somwijlen ook andere metalen te
vijlen hebben, zoo zal zich onder hun ijzervijlsel misschien ook
vijlsel van andere metalen, bijzonder van geel, ook wel van rood
koper bevinden, en is dit niet het geval, dan kan men het voor
de proef daaronder mengen. Heeft men geen kopervijlsel, dan
is houtzaagsel des noods ook te gebruiken. Om er dit af te zon-
deren brengt men het eene einde van den magneet langzaam
bij het vijlsel; er zet zich ijzervijlsel aan den magneet, men
strijkt het er met den vinger af en verzamelt het op een blad
papier. Deze handelwijze herhaalt men totdat bijna al het ijzer
verzameld is. Het kopennjlsel of zaagsel wordt niet aangetrok-
ken en blijft terug.
Proef A. Men neme een klein stuk blik en houde het
bij een magneet; het wordt er sterk door aangetrokken, en
hieruit blijkt dat het eene groote hoeveelheid ijzer bevat. Het
door de handwerkslieden bewerkte blik is niets anders dan ver-
tind ijzer.
De man-- 128*. De magneetkracht -werkt op alle ligchamen.
neet Men heeft langen tijd gemeend dat alleen het ijzer aan den
op'aUe magneet gehoorzamen moest, en dat alle andere ligchamen voor
ligcha- zijne werking ongevoelig waren. Later heeft men opgemerkt dat
nog vier andere metalen, nickel, kobalt, manganium
en chromium, door den magneet werden aangetrokken.
Slechts het eerste van deze vier is in het dagelijksch leven eenig-
zins bekend; het maakt een voornaam deel uit van het als
nieuw zilver of russisch zilver bekende witte metaal-