Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET MAGNETISMUS.
125. Natuurlijke en kunstmagneten. Niet ver van Natuur-
Smyrna in Klein-Azië lag, door gebergten omgeven, de stad üjke en
Magnesia; uit de ijzergroeven van dit gebergte verkregen
ouden graauwzwarte steenen van eigenaardigen glans, die de
merkwaardige kracht bezaten om stukken ijzer aan te
trekken en naar den naam dier stad magneten of mag-
neetsteenen genoemd werden. Eeeds aan Tha 1 es, eenen
der zeven wijzen, was de aantrekkingskracht der magneetsteenen
bekend; hoe meer echter hunne overige eigenschappen onbekend
bleven, des te meer verdichting wist men er in de volgende
tijden van te verhalen. Eens weidde, zoo verhaalde men, een
herder, M a g n e s genaamd, op den berg Ida zijne kudde en
was voornemens ze verder te drijven, toen hij eensklaps voelde
dat door het gesteente zijne met ijzeren spijkers beslagene schoe-
nen werden vastgehouden; dit sprookje was eene mislukte poging
om den naam „magneet" te verklaren en berustte reeds daarom
op eene dwaling, omdat de magneetsteenen, zoo lang zij be-
dolven zijn, volstrekt geene aantrekkende kracht toonen,^maar
ze eerst dan openbaren, wanneer zij losgebroken en in de open
lucht gebragt zijn. In de middeleeuwen schreef men aan deze
16*
1