Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
inhoud. ix
der tlierrao-eleetriciteit. 231. De thermo-electrische bat-
terij.
Chemische verschijnselen.
De zuurstof. 232. Ont\^^kkeling van zuurstof. 233.
Proeven met zuurstof.
De waterstof. 234. Ontwikkeling der waterstof. 235.
Brandbaarheid der waterstof. 836. Ontstaan van water
uit waterstof en zuurstof. 237. Gering gemgt der wa-
terstof. 238. De platina-vuurmaehine. *239. De gloei-
lampvan Davy. 240. De eerste luchtbol, eene Montgol-
fière. 241. Vervaardiging eener kleine Montgolfière.
242. De eerste Charlière. *243. De luchtscheepvaart.
De stikstof. 244. Ontwikkeling der stikstof. 245. Proe-
ven met stikstof.
De koolstof. 246. Soorten van kool. 247. Bereiding
der plantenkool. 248. Opslorpingsvermogen der kool.
249. Koolwaterstof of lichtgas. 250. De gasverlichting.
251. De vlam. 252. De vlam der kaars. 253. De Ar-
gandsche lamp. 254. De rook. 255. Het blusschen van
het vuur.
De enkelvoudige ligchamen (elementen). 256.
Eenige der oveiuge Metalloiden. 257. Het chloor.
258. Bromium en Jodium. 259. Zwavel en phosphorus.
260. Het silicium.
De metalen. 261.
Zamengestelde anorganische ligchamen. 262. I. De
zuren. 263. 11. De bases. 264. III. De zouten.
Organische verbindingen. 265. Verdeelingen der orga-
nische verbindingen. 366. Het zetmeel. 267. De om-
zetting van het zetmeel in suiker. 268. De wijngisting.
269. De azijnvorming. 370. Onderhoud van het dier-
lijke leven. 371. Onderhoud van het plantenleven.