Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
ixhoui). vil
houden van hare werkingen bij de vereeniging der beide
electriciteiten.
Vekdeelikg der electriciteit. 171. Opwekking van
eleetrieiteit door de nabijheid van een eleetrisch ligchaam.
173. Te voorschijn treden der beide electriciteiten van
ieder ligchaam bij de verdeeling. 173. Gebondene en
vrije eleetrieiteit. 174. De aantrekking tusschen een elec-
trisch en een niet electrisch ligchaam als gevolg der ver-
deeling. 175. Wat bij de mededeeling der eleetrieiteit
gebeurde is eene verdeeling. 176. Vervaardiging van
den electrophoor. 177. Proeven met den electrophoor.
178. Vervaardiging der leidsche flesch. 179. Lading der
leidsche flesch. 180. Langzame ontlading der leidsche
flesch. 181. De electrische schok. 182. De ontlader.
183. De snelheid der eleetrieiteit. 184. liet uitstroomen
der eleetrieiteit uit punten. 185. Verscheidenheid van
het puntlicht voor beide electriciteiten. 186. Verschei-
denheid der Lichtenbergsche figuren voor beide electrici-
teiten.
Werkingen der wrijvingselecthiciteit. 187. A. Me-
chanische werkingen. 188. B. Electrische lichtverschijn-
selen. 189. Opwekking van warmte door eleetrieiteit.
190. De physiologische werkingen der wrijvingselectrici-
teit. 191. Electriseermachine. 192. De electrische bat-
terij en hare werkingen.
De dampkringselectkiciteit. 193. Ontdekking der elee-
trieiteit in de onweerswolken. 194. Ontstaan der damp-
krings-electriciteit. 195. Vorming der onweerswolken.
196. De bliksem en zijne werkingen. 197. De donder.
198. Voorzigtigheidsmaatregelen bij een onweder. 199.
De bliksemafleiders.
De galvanische eleetrieiteit.
opwekking der galvanische electriciteit. 200. Op-
wekking der galvanische eleetrieiteit. 201. Opwekking