Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
V
vi inhoud.
wederzijdsche aantrekking en afstooting tusschen de aan
de verdeeling blootgestelde stukken ijzer. 141. Schikking
der beide magnetismen in de magneten.
Magnetiseren van het staal en bewaring der mag-
netische krji.cht. 142. Moeijelijker, maar blijvende ver-
deeling der magnetismen in het staal. 143. De handel-
Avijzen bij het magnetiseren van staal. *144. Hoeven,
staven en natuurlijke magneten. *145. Waarvan de kracht
van magneten afhangt. 146. Verzwakking der magne-
tische kracht door de warmte.
Het aardmagnetismüs. 147. Door het aardmagnetismus
bewerkte verdeeling. 148. De declinatie of aftrijking der
magneetnaald. 149. Het kompas. 150. Westelijke en
oostelijke declinatie. 151. De inclinatie of helling der
magneetnaald. 152. Noordelijke en zuidelijke inclinatie.
De wrijvingselectriciteit.
De electeische grondverschijnselen. 153. Aantrek-
king van ligte ligchamen door een geëlectriseerd ligchaam.
154. Aantrekking van een geëlectriseerd door een niet
geëlectriseerd ligchaam. 155. De electrische vonk. 156.
Het spinnewebachtig gevoel in de nabijheid van een geë-
lectriseerd ligchaam. 157. De phosphorachtige reuk.
Geleiding der electriciteit. 158. Het proefblaadje. 159.
Werking van een geleider der electriciteit. 160. Werking
van een uietgeleider der electriciteit. 161. De beste
nietgeleiders. 162. De beste geleiders. 163. Het isoleren.
De electrische afstooting. 164. Wederzijdsche afstoo-
ting van geëlectriseerde ligchamen. 165. De electros-
koop. 166. Verschijnselen van electrische aantrekking
en afstooting.
Twee verschillende electrische krachten. 167. De
beide electriciteiten en hare onderlinge aantrekking. 168.
Onderzoek van de soort der electriciteit. 169. De ge-
lijktijdige opwekking van beide electriciteiten. 170. Op-