Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
,1
VAN DEUTEN & BLEEKER te SNEEK geven mede uit:
Dr. h. berghaus ,
i WAT MEN VAN DE AARDE WEET
EN HOE MEN TOT DE KENNIS DAAEVAN
IS GEKOMEN;
door den schrijver voor nederland nader bewerkt, en
vertaald door p. van os.
dit allerbelangrijkst en hoogst volledig werk over :
AARDRIJKUNDE IN HAREN GE-
HEELEN OMVANG,
OOK WAT NEDERLAND EN ZIJNE KOLONIEN BETREFT,
Verschijnt in afleveringen van 4 vellen zeer compressen
druk, tegen den buitengewoon lagen prijs van
25 cents de aflevering van 64 pagina's.
Voor ieder, die iets van den tegenwoordigen toestand vau
onzen aardbol wenscht te weten, is dit boek onmisbaar. De naam
van den grooten Geograaph BERGHAUS strekt ten waarborg,
dat men meer dan een gewoon boek ontvangt. VOLLEDIGHEID
en GOEDKOOPTE is de basis dezer uitgaaf. Afi. 1—5 (Deel
I, 320 pagina's k ƒ 1,20) zijn verschenen, terwijl de uitgaaf
geregeld voortgaat.
GESCHIEDENIS DER SCHEPPING,
door
H. BURMEISTER,
naar den Vijfden druk uit het iioogduitsch door
A. WINKLER PRINS,
met eene voorrede van
Dr. C. H. D. BUIJS BALLOT,
Hooglccranr te Utrecht.
De prijs van dit schoone en belangrijke werk is door de Uit-
gevers, ten einde het in veler handen te brengen, gesteld voor
drie Deelen, 861 Pag's, op slechts ƒ 3,50.