Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
236
komen. Zij vult dan ook de pompbuis en is daardoor verdund.
Om echter te verhinderen dat zij bij het n e d e r d r u k k e n
van den zuiger in den ontvanger terug keert, wordt vooraf de
kraan een kwartcirkel gedraaid, zoodat zijn handvat uit de lood-
regte in de horizontale ligging komt, en verkrijgt zij den in
no. 2 geteekenden stand, waarbij verbindingspijp en ontvanger
van de pompbuis afgesloten zijn. De lucht in het onderste deel
der pompbuis, door den neêrgaanden zuiger gedrongen, ontwijkt
door de opening der kraan naar buiten. Voordat men den zui-
ger ten tweeden male optrekt, moet men de kraan weder in ha-
ren eersten stand zetten. Door herhaald optrekken en neder-
drukken van den zuiger en behoorlijk stellen der kraan voor
iedere beweging wordt de lucht van den ontvanger gedm'ig
meer verdund. Menigmaal bezigt men twee pompbuizen in plaats
van ééne, en bewerkt door een werktuigelijken toestel dat wan-
neer de eene zuiger opgetrokken wordt, de andere naar beneden
gaat.
Klep- Bij de k 1 ep-luch tp o mpen is de zuiger doorboord en
pomp opening met eene klep gesloten, die, even als bij eene ge-
wone pomp, naar boven opengaat; eveneens heeft de pomp-
buis van onderen eene bodemklep, welke insgelijks naar
boven opengaat. Bij het optrekken van
Fig. 129. a. ^^^ zuiger wordt zijne klep door de
drukking der dampkringslucht geslo-
ten, en de lucht van den ontvanger
zet zich in gevolge hare natuurlijke
spankracht door de bodemklep heen
tot onder den zuiger uit. Bij het ne-
dergaan van den zuiger wordt de lucht,
die er zich onder bevindt, zamenge-
perst , sluit de bodemklep en ontwijkt naar boven door de klep
van den zuiger. De teekening stelt slechts het eenvoudigste za-
menstel eener klepluchtpomp voor; in de daadwerkelijke uit-
./A
-✓J