Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
235
iedere luchtpomp is de van binnen zorgvuldig geslepene, van
koper vervaardigde pompcilinder. Daarin laat zich een luchtdigt
sluitende zuiger op en neer bewegen, welke bij de kraanlucht-
pompen massief, niet doorboord is. Uit het onderste gedeelte
Fig- 128. der pompbuis loopt eene
enge buis, de verbin-
dingsbuis V door eene
horizontale, metalen schijf
t, welke de plaat der
luchtpomp heet. Het vat,
waaruit lucht gepompt
moet worden, wordt de
O n t V a n g e r, genaamd.
Dit is meestal eene gla-
zen klok, welke van onde-
ren open en zuiver vlak
geslepen is, opdat zij op
de eveneens geslepene
plaat, waarop zij gezet
wordt, met behulp van eenig vet, goed sluite. Door de verbin-
dingspijp kan de lucht uit den ontvanger tot onder den zuiger
geraken, wanneer de stand van de dubbel doorboorde
kraan het vergunt, die onmiddellijk onder de pombuis is aan-
gebragt. Van de beide openingen der kraan gaat de eene, in
no. 1 zigtbaar, er dwars doorheen, even als bij eene gewone
eenvoudige kraan; de andere, lager op de teekening no. 2 zigt-
baar , begint eveneens aan den dwarswand der kraan, op eene
plaats, die van de eerste opening een vierdedeel van een cir-
kel verwijderd is, en leidt van daar met eenen boog naar het
uiteinde der kraan.
Bij het O p t r e k k e n van den zuiger geeft men aan de kraan
den iu de figuur zelve geteekenden stand no. 1, zoodat de lucht
uit den ontvanger door de verbindingspijp onder den zuiger kan
lucht^
pomp.