Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
De pers-
pomp.
zuiger dringt er weder lucht uit de zuigpijp onder hem en wordt
nog meer verdund, zoodat het water stijgt. Na verscheide-
ne slagen van den zuiger is eindelijk: de lucht onder
den zuiger in zulk eene mate verdund, dat de drukking der
dampkringslucht het water door de bodemklep drijft; de neder-
gaande zuiger dompelt dan in het water, en alle lucht onder
den zuiger wordt verwijderd. Bij iederen nedergang dringt
vervolgens, terwijl de zwaarte van het water de bodemklep geslo-
ten houdt, eene hoeveelheid water door de zuigerklep. Bij het
optrekken sluit het water, dat boven den zuiger gekomen
is, de zuigerklep, wordt mede opgeheven en stroomt de pijp
uit. Zal de pomp water leveren, dan moet de drukking der
lucht het water tot door de bodemklep kunnen drijven; deze
zou, indien de pomp eene luchtledige ruimte voortbragt, ten
hoogste 10,3 ellen boven den waterspiegel in den bak mogen
liggen; maar daar zij wegens de onvolkomenheid van het werk
slechts eene met verdunde lucht gevulde ruimte daarstelt, brengt
men de bodemklep ten hoogste 8 ellen boven den waterspiegel
aan.
122, De perspomp en de brandspuit.
Fig. 126. a. De perspomp. De perspomp wordt
gebezigd om het water tot grootere hoogten op
te voeren. Zïj onderscheidt zich van de gewone
pomp 1) daardoor, dat de zuiger der pers-
pomp niet doorboord, maar massief is.
2) In plaats van de uitstroomingspijp loopt uit
het onderste gedeelte der pompbuis eene o p-
klimmende p ij p, die naar boven omgebo-
gen is en tot de hoogte voert, waarop het water
gebragt moet worden. 3) In die opgaande buis
bevindt zich eene z ij k 1 e p, die alleen naar bui-
ten opengaat.
Terwijl de zijklep bij het omhoog gaan
van den zuiger zich sluit ^ wordt onder hem