Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
^'S- zuiger op en neêr bewe-
gen ; hij is in de rigting
van boven naar onderen
doorboord en boven het
gat ligt eene sluitklep,
de zuiger klep K,
welke alleen naar boven
open gaat. De ijzeren zui-
gerstang hangt vanboven
aan een hefboom, den
pompzwengel, die door
mensehenhanden kan be-
wogen worden. Nog is er
op den bodem der pomp-
buis, daar waar de zuig-
pijp is ingevoegd, eene
tweede klep, de bodem-
of hartklep b, aange-
bragt , welke insgelijks
slechts naar boven opengaat.
Neemt nu de zuiger zijn laagsten stand nabij de hartklep in, De wer-
en wordt hij in de hoogte getrokken, dan blijft de zui- ^il^pijp'
gerklep door haar eigen gewigt en door de drukking der uitwen-
dige lucht gesloten. In gevolge hare natuurlijke spankracht zet
de lucht in de zuigbuis zich terstond uit, opent de bodemklep
en dringt in de ruimte onder den zuiger, waar de lucht verdund
is. Daardoor is ook de lucht in de zuigpijp verdund, hare span-
kracht is geringer geworden dan die der op den waterspiegel
rustende lucht, en door de drukking der buitenlucht gedreven
begint het water in de zuigpijp op te klimmen. Bij den daarop
volgenden neder gang van den zuiger wordt de lucht, die er
zich onder bevindt, in eene kleinere ruimte zamengedrukt; zij
sluit de klep in den bodem en dringt gedeeltelijk door de zui-
gerklep naar buiten. Bij het tweede optrekken van den