Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
aan den laagsten stand van het kwik in de korte buis en laat
zich naar boven en beneden verschuiven. Bij ieder klim-
men van het kwik inde langere buis daalt het in de kortere, en
dus moet de hoogte der kwikkolom, door de drukking der lucht
opgehouden, van de oppervlakte in de korte buis af gemeten
worden. Voor iedere waarneming dus moet men de schaal zoo
verschuiven, dat haar nulpunt met het vlak van het kwik in
de korte buis gelijke hoogte heeft.
Hoegroot- 117. De door den barometer gemeten hoegrootheid van
dTdruk" drukking der lucht. Oorspronkelijk dient de barometer tot
king der niets anders dan tot het meten van de drukking der
lucht. 1 ^ c h t. Eene luchtkolom, die zich tot aan de grenzen van den
dampkring uitstrekt, weegt zoo veel als eene kwikkolom van
den zelfden omvang, die 7 6 duim hoog is. Ieder vlak, dat eene
luchtledige ruimte omsluit, ondervindt daarom eene drukking
der lucht, gelijk aan het gewdgt eener kwikkolom, die 76 duim
hoog is en het gedrukte vlak tot grondvlak heeft. En onze ge-
heele dampkring weegt zoo veel als eene massa kwik, w^elke den
geheelen aardbol met eene laag van 7 6 duim hoogte zou omslui-
ten, of als eene hem omringende watermassa van 10,3 el hoogte.
Hoegroot vervolgens, zoo als bekend is, een kub. duim water 1 wigtje
heid, van weegt en op eiken vierkanten duim van eenig ligchaam de damp-
icfng' der drukt met een gewigt, gelijk aan dat van eene kolom water
lucht op van die doorsnede en van 10,3 ellen hoogte, zoo bedraagt die
^kanten^' drukking 1,03 pond of een pond en drie lood. Eene kwik-
duim. kolom van die doorsnede en van 76 duimen hoogte is even zoo
zw^aar; w^ant vermenigvuldigt men 13,553 , het soortelijk ge-
wigt van het kwik, met 76, dan verkrijgt men nagenoeg het zelfde
getal.
Werking Het menschel ij ke ligchaam heeft eene oppervlakte van
drukktng 1,5 vierk. el en zou, indien het eene luchtle-
der lucht dige ruimte was, van buiten naar binnen eene drukking
op het ^^^ ^^^ 10300 X 1,5, dus van meer dan 15000 pond uit