Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
des te nadeeliger hoe grooter hare hoeveelheid is. Bij eenen
controleur hangt bovendien het al of niet juist wijzen ook af
van de al of niet juiste hoeveelheid van den spiritus in de buis.
Daar deze nu steeds verdampt en dus langzamerhand vermindert,
is de controleur voor naauwkeurige waarnemingen geheel on-
bruikbaar. Heeft men een barometer te vervoeren, dan moet
men hem behoedzaam zoo leggen, dat het kwik in de buis tot
boven opklimt en tevens vermijden dat er kwik uit den bol
loopt; dus bijna horizontaal, met het boveneinde slechts een
paar duimen hooger dan het ondereinde.
116. De hevelbarometer. Tot naauwkeuriger metingen Hevelba-
bedient men zich van den h e v e 1 b a r o m e t e r, die zoo genoemd '"o™®'®""-
Fio- 12' wegens zijne gelijkvormigheid met een regt-
standig geplaatsten zuighevel. Hij bestaat uit twee
even wijde glazen buizen , die met elkander gemeen-
schap hebben; de langste is van boven gesloten,
de kortste van boven open. Tot alle naauwkeurig be-
werkte barometers worden tamelijk wijde buizen,
van meer dan een duim inwendige middellijn, ge-
bruikt en zorgvuldig onderzocht of zij overal wel van
gelijke wijdte zijn. Het kwik wordt vooraf gereinigd
en, nadat het derde gedeelte der buis gevuld is, in
deze boven kolenvuur gekookt; daarop wordt er
verwarmd kwik bij gegoten en insgelijks gekookt;
deze handelwijze zet men voort totdat de geheele
buis gevuld is. Door het u i t k o k e n van het kwik,
hetgeen gewoonlijk met de in den handel voorko-
mende barometers niet gedaan wordt, worden de lucht en voch-
tigheid verwijderd, welke zich aan de binnenwanden der buis
hechten, en bewerkt dat de ruimte boven het kwik volkomen lucht-
ledig is. De koperen plaat, waarop de verdeeling in dui-
men en strepen (de zoogenaamde schaal) is aangebragt, is bij den
hevelbarometer langer dan bij den gewonen barometer , reikt tot