Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
221
Fig. 121.
minste 10 maal wijder dan de
buis zelve. Daalt het kwik in de
langere buis, dan moet het
zich in den bol om- eene veel
grootere ruimte kunnen uitbrei-
den en den stand van het kwik
daarin slechts onbeduidend ver-
hoogen. Voor naauwkeuriger
"waarnemingen moet intusschen
het rijzen en dalen van het kwik
in den bol in aanmerking geno-
men worden.
* De van tijd tot tijd waar
te nemen veranderingen in de
drukking der lucht kunnen vrij
aanmerkelijk zijn: aan eenen met
water gevulden barometer zoude
men van den eenen dag tot den
anderen wel eens een verschil in
hoogte van 3 a 4 palmen en meer
kunnen bespeuren. Bij de met
kwik gevulde buis kan dit evenwel
natuurlijk slechts ongeveer zoo
vele duimen bedragen, en plot-
selinge veranderingen, zoo groot
als de bovengemelde , komen zel-
den of nooit voor; de gewone
verschillen in stand bedragen
slechts eenige strepen. Wie dus
gaarne met gemak de verande-
ringen in de drukking des damp-
krings gadeslaat, zal zich daar-
toe bij voorkeur bedienen van
den gewoonlijk op de zelfde plank