Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
groot en de lucht daarin uitgebreid; door de pijp en de klep
dringt er van buiten lucht in. Door het zamendrukken van den
blaasbalg wordt de inwendige ruimte verkleind en de lucht ver-
digt; door hare vergroote spankracht sluit zij de klep en zet
zich uit, terwijl zij door de pijp naar buiten stroomt, totdat zij
nog maar de zelfde digtheid heeft als de haar omringende lucht.
Bij goede blaasbalgen zit er ook nog eene klep, die zich al-
leen naar buiten opent, aan het binneneind van de pijp. Bij
het uit elkander trekken sluit zich deze en belet dat er asch door
de pijp naar binnen dringe.
Bij het ademhalen verwijden wij de borstholte en doen Het
de lucht, die er zich in bevindt, uitzetten; de dampkringslucht '
bezit eene grootere spankracht en stroomt door de luchtpijp bin-
nen. Bij het uitademen wordt de borstholte verkleind en de
daarin zamengeperste lucht genoodzaakt er uit te stroomen.
113. Het zuigen. Zuigen
Proef n. Men dompele eene regte buis met het beneden-
. . , , . T moud.
emde m het water en zuige aan het boveneinde met den mond;
het water zal in de buis opklimmen. Door verwijding der
borstholte verdunnen wij bij het zuigen de lucht, die in de
longen, den mond en de buis bevat is, en de kracht der damp-
kringsdrukking drijft het water in de ruimte, waarin de lucht
verdund is.
Bij het tabakrook en wordt de lucht in de pijp of cigaar Rooken.
en den mond verdund, en de rook door de dampkringsdrukking
in den mond gedrongen, wanneer de deelen der pijp goed aan
elkander sluiten of het dekblad der cigaar luchtdigt is.
Proef b. Men vervaardige zich van een stokje en met Zuigen
water bevochtigd vlas eenen zuiger, die luchtdigt in eene ge- jgj '
wone glazen buis of in eene reageerbuis past, welker gesloten een
einde men er door middel eener driekantige vijl heeft afgeno- ^"'S®'"-
men. Dompelt men de benedenste opening der buis in water,
terwijl de zuiger zich nabij die opening bevindt, en trekt men