Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
F. 117. de ruimere mag de olie niet hooger
staan. Wordt door de plaats heb-
bende verbranding een gedeelte der
olie verteerd, dan zou haar stand
in beide ruimten lager, en de toe-
vloed naar de pit minder rijkelijk
zijn. Om steeds de zelfde hoogte
der olie en een regelmatigen toe-
vloed te hebben, is er in de wijdere
ruimte een van boven geslo-
ten bakje gezet, dat van onde-
ren eene opening heeft, welke zich
bij het uitnemen door eene klep
^ ' ' I 'i r I.........gluit. Hangt dit bakje in de wijdere
ruimte, dan ligt zijne opening in
de zelfde horizontale lijn met de pit. De lucht heeft van boven
of door eene zijopening der wijdere ruimte toegang en houdt
door hare drukking de olie in het ingehangen bakje. Is er door
de verbranding olie verteerd, dan daalt hare oppervlakte in de
wijdere ruimte, de opening van het bakje wordt vrij, er dringt
lucht binnen en er vloeit olie uit, tot zij weder zoo hoog staat
als te voren.
De blaas- De blaasbalg en het ademhalen. De blaasbalg,
balg. dien men gebruikt om het vuur aan te blazen , maakt eene door
hout en leder omslotene ruimte uit, welke door het uit elkan-
der trekken der lederen wanden vergroot en door zamendrukken
verkleind kan worden. De punt
Fig. 118.
van den blaasbalg is open, en een
der plankjes is doorboord en
door eene klep gesloten, welke
zich slechts naar binnen opent.
Bij het uit elkander trekken
wordt de inwendige ruimte ver-