Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
Fig. 11.5.
ste opening met den vinger en heft men de buis
uit de vloeistof op, dan zakt het water
eerst een weinig; in de buis bevindt zich
lucht van gewone spankracht en eene water-
kolom — buiten de buis slechts lucht van
de zelfde spankracht; het water wordt daar-
om door zijne zwaarte een weinig beneden-
waarts bewogen. Maar daardoor wordt eene
ruimte voor de boven in de buis afgeslotene
lucht vrij, zij zet zich uit, wordt dunner en verliest aan span-
kracht. Nadat dit heeft plaats gehad, is de drukking der damp-
kringslucht in staat om de verminderde spankracht der afgeslo-
tene luchtmassa benevens het gewigt der waterkolom in evenwigt
te houden, en nu vloeit er geen water meer uit de
bui s.
^laoeyrn Uitvloeijen eener vloeistof, door de drukking
uit eene der lucht gestremd of geregeld.
flesch. Proef a. Men vuile eene wijnflesch of eene medicijn-
flesch met langen hals grootendeels met water, keere ze om en
late de vloeistof m het een of ander vat uitvloeijen. Daarbij zal
men het volgende verschijnsel waarnemen. De uitvloeijing ge-
schiedt niet onafgebroken in een zamenhangenden straal, maar
bij stooten; binnendringende luchtblazen breken ze af en
veroorzaken een eigenaardig geluid. De omgekeerde flesch be-
vat van boven lucht van de gewone spankracht en water; te-
' gen dit water drukt wel van buiten af de dampkringslucht, maar
het wordt van boven af door eene even zoo groote spankracht
gedrongen en vloeit wegens z ij n e zwaarte gedeeltelijk uit.
Daardoor wordt de lucht in de flesch in eene grootere ruimte
uitgebreid en verliest aan spankracht. De damp-
kringsdrukking is in staat, aan deze en aan het gewigt
des waters weerstand te bieden, stremt de uitvloeijing en drijft,
daar de opening wijd genoeg is, luchtdeeltjes in den hals der
flesch, welke omhoog stijgen en de spankracht der afgeslotene