Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
water gevuld. Boven op het volle glas
Fig- ll-l- drukke men een stuk schrijfpapier of
dun karton; het bedekke de geheele
opening en sluite rondom naauwkeurig
op den rand. Men legge er de linker
hand op, keere met de regter het glas
UA / om en late voorzigtig de linker hand
V__/ los. De met papier bedekte opening is
beneden, en evenwel vloeit er geen wa-
ter uit het glas. Daar het luchtledig is, zoo werkt de druk-
king der lucht naar boven tegen het papier en draagt het wa-
ter. Was er geen papier gebruikt, dan zou de lucht op ééne
plaats in het glas hebben kunnen dringen en door het water
heen opstijgen, terwijl dit, aan de zwaarte gehoorzamende, weg-
vloeide.
Proef c. Is de onderste opening van het met water ge-
vulde vat eng, dan biedt zij de lucht te weinig ruimte aan om
zich tusschen de deeltjes der vloeistof en de wanden van het
vat naar boven te dringen, en de vloeistof wordt door de druk-
king der lucht gedragen zonder dat de opening met papier be-
dekt wordt.
Men vuile eene regte glazen buis van 6 a 8 strepen wijd
met water en sluite hare bovenste opening luchtdigt met eenen
vinger, dan zal al het water in de buis blijven, daar de druk-
king der lucht naar boven werkzaam is. Laat men echter den
sluitenden vinger los, dan vloeit het water er terstond uit;
de drukking der lucht, welke van boven even zoo sterk werkt
als van onderen, komt dan niet langer in aanmerking, maar
slechts de zwaarte der vloeistof.
Zoo vloeit er ook niets door de kraan uit een vol vat, zoo
lang het zwikgat gesloten blijft.
Proef rf. De zelfde glazen buis worde gedeeltelijk in een
drinkglas met water gedompeld. Het water plaatst zich in de
buis zoo hoog als het in het glas staat. Sluit men de boven-