Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
het opstijgen met luchtballons gedaan , zulks ten volle bevestigen.
Op de benedenste luchtlaag, waarin wij leven, weegt
het geheele gewigt, de geheele drukking van alle overige. Daar-
j.jg ,j2 om is de onderste lucht-
laag het meest za-
mengedrukt en bezit
de meeste spankracht van
allen. Van boven af ge-
drukt, dringt ieder lucht-
deeltje tegen de overige
naar iedere rigting
en beweegt ze naar. de zij-
de, waar in 't geheel geene
luchtdeeltjes, of althans
lucht van geringere spankracht, tegenstand bieden. Zij dringen
in losse steenen en in de aardsoorten, in planten en levende
wezens, zelfs tusschen de deelen van druipend vloeibare ligcha-
men in. Bedrukking derluchtis derhalve of eene
onmiddellijke werking van dezwaarteder lucht,
of eene werking harer spankracht, door de
zwaarte der hoogere luchtlagen voortgebragt.
Onder den blooten hemel drukt de spankracht der onderste
luchtlaag naar alle zijden, ook naar boven, even zoo sterk als
het gewigt van den boven ons liggenden dampkring beneden-
waarts drukt—anders moest deze zinken. De spankracht van
onze lucht is daarom gelijk aan het gewigt der luchtmassa, die
er boven ligt. De lucht in onze kamer heeft de zelfde spankracht
als die onder den blooten hemel; anders zouden van buiten af
de geperste luchtdeeltjes zich terstond in de kamer dringen tot-
dat de lucht daarin gelijke digtheid en spankracht had en aan
de spankracht der indringende eenen daaraan gelijken weerstand
bood. Hebben wij door het optrekken van een zuiger eene lucht-
ledige ruimte onder hem voortgebragt, dan drukt de lucht
daartegen met hare volle spankracht, en van onder af treedt
14»