Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
geweer niet onderscheiden, heeft het windroer eene holle kolf met
sterke metalen wanden en eene klep, die zich naar binnen opent
zoo als in fig. 107. De kolf van het roer laat zich van den
loop afnemen en aan de buis eener perspomp schroeven. Men
verdigt er de lucht in, zet ze weder aan den loop en brengt
een geweerkogel in den loop regt voor de klep. Bij het losdruk-
ken van den haan slaat eene ijzeren staaf tegen het ventiel en
opent het voor een oogenblik; een gedeelte der verdigte lucht
stroomt uit de kolf en drijft met groote spankracht den kogel
weg. Naardien de lucht in de kolf nog verdigt blijft, zoo kan
men, zonder haar op nieuw te verdigten, na elkander verschei-
dene schoten doen.
Fontein 105. De fontein van Heron. De grieksche werktuigkundige
Heron Heron, die in de tweede eeuw voor Christus te Alexan-
drië leefde, heeft eene fontein doen kennen, waaruit het
water door de spankracht van verdigte lucht omhoog gedreven
l| wordt.
I Proef, Men kiest voor eene medicijnflesch of eene keuken-
flesch eene goed passende luchtdigte kurk en klopt die met een
Z stuk hout week, opdat zij veerkrachtiger worde en beter sluite-
i| Alsdan doorbore men de kurk met eene ronde vijl en make het
i gat wijd genoeg, om eene in eene enge punt uitloopende glazen
buis van zoodanige lengte , dat zij, wanneer de kurk op de flesch
' gezet wordt, bijna tot op den bodem reikt, er
Fig. 108.
juistin te doen passen. Moet men een stuk van
de glazen buis afsnijden, omdat zij te lang
is, dan maakt men op de door te snijden
plaats met de driekantige vijl eenige streken,
neemt de buis in beide handen, steunt met
de toppen der duimen op de zijde der buis,
tegenover de met de vijl gemaakte groef, en
breekt door beweging der overige vingers de
buis door. Heeft men geene glazen buis, dan
behelpt men zich met eenen pijpesteel, waarvan men de ope-