Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
Fig. 107.
S
Hij heeft van boven eene z ij opening, door welke er lucht
in kan komen; van onderen is hij van een
schroeftap voorzien, om vaten, waarin de
lucht verdigt moet worden, er aan te kunnen
schroeven. Het vatR, dat de verdigte lucht
moet opnemen, heet de o n t v a n g e r en is,
opdat het aan de spankracht deV zamenge-
drukte lucht weerstand zou kunnen bieden
en niet springen, of van sterk metaal of van
glas gemaakt, met een net van ijzerdraad om-
geven. De ontvanger heeft van boven, waar
hij aan de buis geschroefd wordt, eene sluit-
klep, § 83, die zich slechts naar beneden,
naar het inwendige van den ontvanger,
opent.
Drukt men den zuiger, die van schijven
geolied vilt of leder vervaardigd is, en in de
pompbuis naauwkeurig sluitende bewogen
kan worden, naar beneden, dan opent
zich de klep naar onder, en de lucht wordt uit de buisin den
ontvanger geperst. Trekt men den zuiger weder o p , dan sluit
de spankracht der in den ontvanger gedrongene lucht de klep, en
die lucht kan dus niet weder ontsnappen. De zuiger wordt tot over
de zijopening der buis opgetrokken; door deze komt er in de
buis weder lucht, die door het naar beneden drukken van den
zuiger insgelijks in den ontvanger geperst wordt. Zoo brengt
men door voortgezette beweging van den zuiger gedurig meer
lucht in den ontvanger.
De perspomp wordt gebezigd als een toebehooren bij eene dui-
kerklok en bij proeven, die ten doel hebben om waar te nemen ,
welke veranderingen er met verdigte luchtsoorten plaats hebben;
sommige daarvan gaan daarbij in drupvormige vloeistoffen over.
Voorheen diende de verdigtingspomp ook tot het laden der nu
I buiten gebruik geraakte windroeren. Uiterlijk van een gewoon