Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
kerklok- el hoogte. In de zoldering worden twaalf sterke, gewelfde ven-
sters ingezet; aan eene opening boven in de klok is eene lede-
ren slang verbonden, gesloten door eene klep (§83), die zich
naar het inwendige der klok opent, en van boven lucht binnen-,
maar niet weder uitlaat. De slang loopt omhoog tot aan het
schip, dat de klok begeleidt en is hier aan eene luchtpers-
p o m p geschroefd, waarvan de beschrijving terstond volgen zal.
Door middel daarvan bezorgt de bemanning van het schip ver-
sehe lucht in de klok; zij wordt er geheel mede gevuld en al
het water er uit verdreven. Seinen tot het ophalen of laten zak-
ken van het werktuig geven de duikers aan hunne makkers
■ op het schip door hamerslagen tegen de klok; andere berigten
schrijven zij met potlood op plankjes, die onder den rand der
klok doorgeschoven worden en schielijk naar de oppervlakte
van het water oprijzen; berigten en antwoorden van het schip
worden eveneens op plankjes geschreven, die aan lood vast-
gemaakt zijn en met een ring aan eene koord geschoven, die van
het schip tot aan den ondersten rand der klok benedenwaarts
leidt.
Men maakt tegenwoordig ook veel van duiker helmen
gebruik. De duiker kleedt zich in een waterdigt pak van gom-
elastiek, dat alleen de handen en het hoofd vrijlaat. Om de len-
denen en aan de voeten wordt hij met lood bezwaard, ten einde
regtstandig te zinken. Over het hoofd zet hij eene helmvormige
koperen kap, van onderen eveneens bezwaard, van voren van
een dik kijkglas voorzien en van achteren verbonden met de
versche-luchtslang. Zoo gewapend, kan de duiker op den bo-
dem der zee heen en weder gaan en allerlei werkzaamheden
verrigten, mits hij zich slechts regtop houde.
104. De perspomp. Om de lucht in de eene of andere
perspomp.ruimte te verdigten, of er lucht in te brengen, bedient men
zich van de pers- of verdigtingspomp. Deze bestaat uit een ster-
ken metalen cilinder van 3 ä 3 duimen wijdte, die van binnen
zorgvuldig geslepen is en de p o m p b u i s (S) genoemd wordt.